Social media:

ul. Wawelska 1/1

40-098 Katowice

Kontakt:

Informacje:

Partnerzy:

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 20:00

Sobota

9:00 - 15:00

Godziny otwarcia:

+48 606 644 900

+48 32 2000 215

NAPISZ DO NAS

Regulamin szkoleń

Umów się na wizytę

Regulamin salonu

Jak dojechać?

Polityka prywatności

REZERWACJE TELEFONICZNE 

10:00-18:00

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych przez Barocco Hair & Body oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

 

 1. Godziny otwarcia Salonu Barocco Hair & Body : od pon-pt 9:00 do 20:00 w sobotę od godz. 9.00 do godz. 15.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie.

 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 5 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonania usługi.

 3. Zamówienie usługi w Salonie Barocco Hair & Body jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonu Barocco Hair & Body jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.

 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.

 6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do menager salonu Anity Cynarskiej osobiście, telefonicznie pod numerem +48 606644900, emailem na adres: [email protected] lub korespondencyjnie na adres: Barocco Hair & Body ul Wawelska 1/1, 40-098 Katowice nie później niż 7 dni po wykonanej usłudze. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

 8. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę w terminie wcześniej umówionym i nie odwołał jej minimum 24h wcześniej aby umówić kolejny termin należy uregulować koszt poprzedniej wizyty.

 9. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz: palenia papierosów i zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu.

 10. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientkę/Klienta muszą poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta a na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientkę/Klienta zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 11. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię, zegarek, okulary,  Salon Barocco Hair & Body nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną biżuterię, odzież oraz za ich uszkodzenia.

 12. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salony są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 13. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

 14. COVID! Klient przebywający na terenie salonu ma obowiązek: dezynfekcji dłoni przed zabiegiem, wypełnienie karty bezpieczeństwa oraz zasłaniania ust i nosa. W przypadku niespełnienia tych warunków klient nie zostanie obsłużony.

 15. Salon Barocco Hair & Body zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Regulamin Salonu

Do góry

Do góry